vittayapun
หน้าร้าน 
VITTAYAPUN

new.png   ขณะนี้ท่านสามารถทำรายการสั่งซ์้อได้ที่เว็บไซต์ใหม่ของทางร้าน >>> เว็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  (ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท)

 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

    อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  รวมรายการและราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ต่างๆมากมาย เช่น กล้องจุลทรรศน์

    กล้องดูดาว เครื่องแก้ว เครื่องมือวัด อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ โซลาร์เซลล์ และอื่นๆอีกมากมาย

 

สารเคมี

    สารเคมี  รวมรายการสารเคมี รายละเอียดและข้อมูลราคาสารเคมี เคมีภัณฑ์ สำหรับใช้ในการทดสอบหรือทดลองวิทยาศาสตร์

    ทั้งในระดับประถม มัทธยม และห้องวิจัย รวมถึงสารเคมีเพื่อนำมาใช้ทั่วไป ทั้งขายปลีกและส่ง

   

กรอบรูป    กรอบรูป  รวมรายการวัสดุอุปกรณ์ทำกรอบรูป อุปกรณ์เคลือบรูปวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์กรอบรูป กรอบรูป กรอบไม้

    ไม้กรอบรูปกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ไม้กรอบรูป พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

   

เคมีประยุกต์

    เคมีประยุกต์  รวมสูตรและขั้นตอนเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ลแะสารเคมีที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น วิธีทำยาดม ยาหม่อง

    น้ำยาล้างจาน แชมพู น้ำยาล้างห้องน้ำ ครีมนวด สบู่ น้ำยาซักแห้ง โดยทางร้านมีจำหน่ายเป็นชุดสำเร็จรูป

 

อุปกรณ์ทางการเกษตร

    อุปกรณ์ทางการเกษตร  อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร เช่น อุปกรณ์เลี้ยงไหม อุปกรณ์ในการผลิตเหล้ากลั่น

    ปุ๋ยชีวภาพ (E.M.)

 

ข้อมูลและข่าวสาร

    ข้อมูลและข่าวสาร  วิธีการติดต่อและสั่งซื้อสินค้าจากร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งแผนที่แสดงตำแหน่ง

    ที่อยู่ของร้านอย่างละเอียด